Województwo podlaskie: Historia Podlasia
Województwo podlaskie: Historia Podlasia

Województwo podlaskie: Historia Podlasia

Podlasie jest to rejon, który wiele lat poddawany był rozlicznym rodzajom modyfikacji w zakresie wyglądu jego gruntów i terytoriów wchodzących w jego skład. Ogólnie rzecz biorąc na tym obszarze kraju dochodziło do rozmaitych wydarzeń o charakterze historycznym. Z tym terenem niewątpliwie wiąże się pojęcie sławetnego grodu w Haćkach, jaki stanowi jeden z najstarszych datą stworzenia grodów na terenie całego owego rejonu. Jest to budowla, jaka powstała w okresie wczesnego średniowiecza.

Ponadto warto wyszczególnić też grody w Klukowiczach, w Zajączkach, w Zbuczu a także seria budowli tego typu, jakie stworzone zostały na przełomie stuleci dziewiątego oraz dziesiątego. Warto także nadmienić, charakteryzując rejon Podlasia, iż gród powstały w Zbuczu był symbolem średniowiecza na tymże obszarze naszego państwa. Wynikało to głównie z tego względu, iż było to centrum administracji lokalnej. Ponadto na terenie należącym do województwa podlaskiego przeprowadzono wielorakie badania archeologiczne, które jednoznacznie wskazały na to, że wykopaliska pochodzą z dawnych stuleci, co świadczy, że były to tereny zasiedleń. Jeszcze jedna kwestia, o jakiej należy wspomnieć to fakt, iż na przełomie wieków dziesiątego oraz jedenastego na terytorium Podlasia znajdowały się grody należące do pierwszych Piastów.

Wówczas rządził nimi Bolesław Chrobry.