kolobrzegnoclegi
Nasze badania archeologiczne

Nasze badania archeologiczne

Nasze badania skupiają się głównie na próbie odnalezienia dawnych osad słowiańskich, które są położone w Wielkopolsce. Tam też możemy znaleźć jeszcze pozostałe ślady, które nie są już tak dostępne jak niegdyś. Archeologia jest w Polsce na szczęście młodą nauką, która nie ujawniła jeszcze wszystkiego i to z pewnością próba ujawnienia wszystkiego jest najbardziej pasjonująca. Nieznane miejsce oraz elementy, które może znajdziemy i powiedzą nam coś o rzeczywistości, w której żyjemy. Jest to bardzo pasjonujące, ponadto mamy od czasu do czasu wyjazdy do krajów bliskiego wschodu, gdzie prowadzimy i pomagamy w prowadzeniu licznych badań.

Jest to obszar z pewnością bardziej ciekawy i liczny, gdy idzie o odnajdowanie pozostałości po początkowych osadach ludzkim. Co więcej, warto wspomnieć, iż gdy idzie o prowadzone badania archeologiczne to bardzo często są wynikiem żmudnej i długiej pracy. W Polsce o eksponaty ciężko i trzeba o nie niezwykle mocno zabiegać. Jest to szczególnie widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę ilość terenów zurbanizowanych i przekopanych pod zabudowę. Jest to bardzo dużym ograniczeniem, gdy idzie o prowadzone poszukiwania. Z tego też powodu staramy się działać tam, gdzie to możliwe. Nasza historia jest ukształtowana w taki sposób, że w zasadzie bardzo trudno jest nie znaleźć miejsca, które nie byłoby związane z jakąś historią lub wydarzeniami.

Wciąż nasz praca daje nam dużą satysfakcję oraz frajdę z jej wykonywania.